imageRAD Yazılım A.Ş. tarafından sunulan servİslerİn sürüm notları
Version History of the services provided BY imageRAD Software Inc.

imageRAD

V2.0.0 (MG9)

Eğer BB4D, DICOM iş istasyonlarından gönderilen DICOM sorgularına ilişkin veriyi elinde barındırmıyorsa imageRAD sunucusu üzerinde bulunan WEBDAW aracılığı ile sorguya yanıt döndürmek için BB4D ve imageRAD sunucusu arasında güvenli bağlantı ve gerekli haberleşmeyi sağlayacak olan sistemin geliştirilmesi işlemleri sağlanmıştır.

V1.7.0 (MG8)

DICOM iş istasyonlarından BB4D’ye gönderilen DICOM sorguları karşılayarak sorguya uygun yanıtın dönmesini sağlayacak olan sistemin geliştirilmesi sağlanmıştır.

V1.6.0 (MG7)

BB4D’ye gelen tetkikleri kısa dönemlik olarak (1 dönem(ay), 2 dönem vb.) BB4D üzerinde tutulabilecek sistem geliştirilmiştir.

V1.5.0 (MG6)

BB4D’ye gelen DICOM nesnelerini güvenli bağlantı üzerinden imageRAD sunucusuna göndermek üzere imageRAD sunucusu ve BB4D cihazı arasında bir HTTPS bağlantı oluşturup upload işlemini bu HTTPS protokolü ile gerçekleştirecek olan sistem geliştirilmiştir.

V1.4.0 (MG5)

Hastanelerde bulunan cihazlardan atılan DICOM İş Listesi sorguları karşılanıp karşılığında uygun cevaplar döndürecek olan sistemin geliştirmesi yapılmıştır.
Değişiklik: -ResMD konfigürasyonları içerisinde ayarlar yapılarak tetkik görüntüleme ekranında bulunan tetkik filtreleme seçeneklerine ekleme yapılacaktır. Değişiklik sonrası “Sevk Eden Doktor” (Referring Physician) ve “Hasta Doğum Tarihi” (Patient Date of Birth) bilgileriyle de filtreleme imkânı olacaktır.

V1.3.0 (MG4)

Hastanelerden gelen tetkikler ile ilgili DICOM Work Listlerin (İş Listesi) hazırlanması işlemleri sağlanmıştır.

V1.2.0 (MG3)

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’nden gelen HL7 tipindeki ORM mesajlarını karşılayarak yanıt dönecek olan sistemin geliştirmesi yapılmıştır.
Hata (Düzeltildi): Kullanıcı tetkik görüntüleme sistemine giriş yapamıyor.

V1.1.0 (MG2)

Hastanelerden gönderilen tetkiklerin imageRAD sunucusuna 443 (SSL) güvenli bağlantı portu üzerinden bağlantı sağlayarak görüntü aktarımının gerçekleştirilmesini sağlayacak geliştirme sağlanmıştır.

V1.0.0 (MG1)

imageRAD sunucusuna gerekli yazılımların kurulumu ve uzak bağlantı için gerekli olan VPN ve erişim izinlerinin ayarlanması işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Değişiklik: Seçilen tetkiklerin tüm içeriği ile sıkıştırılması (zip) ve kullanıcı tetkik görüntüleme ekranına bir indir butonu yerleştirilerek indirilebilmesi sağlanacaktır.

Addcom

V2.0.0 (MG15, MG16, MG17)

Doktor kullanıcısı “Görüş Bildir” yazılı mavi butona tıklayarak görüşünü bildirdikten sonra “Kaydet” butonuna basarak görüşünü kaydederse ilgili butonun üzerinde yazan yazıyı “Görüşünüz” yazısına çevirip butonun rengini kırmızı yapacak olan geliştirmeler sağlanmıştır.
Doktor kullanıcısının, “Görüşünüz” butonuna tıkladığı zaman önceden tetkik için vermiş olduğu görüşü görebileceği, aynı zamanda da İş Listesi’ne dönebilmesi için “İş Listesine Dön” yazılı bir butonun olduğu açılır pencerenin geliştirmesi yapılmıştır.

v1.5.0 (MG11, MG12, MG13, MG14)

Görüntüleme ekranının sağ tarafına, tıklanması halinde bir açılır pencerenin (pop-up window) ekranda görünmesini sağlayacak "Görüş Bildir" yazan mavi renkte bir butonun geliştirmesi yapılmıştır.
İkinci görüş bildirmek için ekrana gelecek bu açılır pencerede bir açılır liste (dropdown list) ve bu liste içerisinde aşağıdaki 4 seçeneğin bulunmasını sağlayacak geliştirmeler yapılmıştır:
· Klinik olarak anlamlı fark yok
· Klinik olarak anlamlı olmayan minör fark var
· Klinik olarak anlamlı majör fark var
· Değerlendirmeye uygun değil

v1.4.0 (MG10)

Kendisine atanmış olan tetkikin detayına giren doktor kullanıcısının yalnızca ilgili tetkike ait görüntü ve raporları görüntüleyebilmesini sağlayacak geliştirme yapılmıştır.
Hata (Düzeltildi): Tetkikler incelenmeye çalışıldığında görüntülerin eksik ya da hiç olmadığı görüldü.
Değişiklik: imageRAD sunucusuna HTTP GET isteği atarak dönemleri alıp yerleştirecek olan ve bu listeden seçilmiş olan değerle imageRAD sunucusunda bulunan PostgreSQL veritabanına seçilen dönem ile ilgili sorgu atacak olan bir açılır liste (dropdown menu) yaratılarak tetkiklerin Admin Dashboard ekranında dönem bazlı olarak filtrelenmesi sağlanacak.

v1.3.0 (MG8, MG9)

imageRAD sunucusunda kayıtlı e-posta ve PIN bilgileri ile sisteme giriş yapan “doktor” kullanıcıları, kendilerine atanmış son 3 dönem tetkiklerini görüntüleyebilmektedir.
Doktor kullanıcısı, kendisine atanmış tetkiklerin bulunduğu listede henüz görüş bildirmediklerini mavi renkte; görüş bildirmiş olduğu tetkikleri kırmızı renkte görebilecektir.

v1.2.0 (MG6, MG7)

İkinci görüş bildirimi için atanmış olan doktorların bilgileri imageRAD sunucusunda kayıt altına alınmaya başlanıp her bir doktor için benzersiz bir PIN oluşturulmuştur.
İkinci görüş bildirimi için atanmış olan doktorlara, PIN bilgilerini içeren e-posta mesajları gönderilmiştir.
Hata (Düzeltildi): BB4D’nin PACS’a attığı sorguya PACS yanıt vermiyor.

v1.1.0 (MG5)

İkinci görüş bildirimi için doktorlara atanmış görüntülerin her birinin dönem bilgilerini içeren HL7 mesajları oluşturularak bu bilgiler imageRAD sunucusuna gönderilmeye başlanmıştır.
Değişiklik: Son 3 dönemden daha eski tetkikleri pasife çekecek bir sistem geliştirilerek doktor kullanıcı ekranında yalnızca son 3 dönem tetkiklerinin listelenmesi sağlanacak.

v1.0.0 (MG1, MG2, MG3, MG4)

Çekilen görüntü ve raporların anonimize edilerek hasta ve doktor bilgilerinden arındırılması sağlanmıştır.
Çekilen görüntü ve raporların anonimizasyon işlemlerinden sonra imageRAD sunucusuna gönderimi sağlanmıştır.
Görüntülerin imageRAD sunucusuna eksiksiz gidip gitmediklerine dair kontroller eklenmiştir.

Procom

v1.5.0 (MG15, MG16, MG17, MG18, MG19)

Atama işlemi gerçekleştirilmiş olan tetkikler için, tetkikin atandığı doktorun ilgili tetkike yorum yapabilmesi için gerekli geliştirmeler yapılmıştır.
Doktorun tetkike yapacağı yorumda aşağıda bulunan 3 farklı seçeneğin olması sağlanmıştır:
• Onaylı
• Kısmi onaylı
• Onaysız
Doktor kullanıcısının tetkike yorum yapmak için öncelikle yukarıda belirtilen 3 seçenekten birini seçmesini zorunlu kılan geliştirme sağlanmıştır.
Yukarıda belirtilmiş olan 3 seçenek için 3 farklı renk kodu atanmış olup aşağıda belirtilmiştir:
• Onaylı (Yeşil)
• Kısmi onaylı (Sarı)
• Onaysız (Kırmızı)
Doktor tarafından tetkike yapılan yorumun admin kullanıcısı tarafından revizyona açılması durumunda ilgili tetkikin kaç kez revizyona gittiğini gösteren bir sayacın geliştirmesi yapılmıştır.

v1.4.0 (MG12, MG13, MG14)

Doktor kullanıcılarının kullanıcı adı ve şifre bilgileri ön tanımlı ve sabit olacak şekilde ayarlanmıştır.
Ön tanımlı kullanıcı bilgilerine sahip 2 farklı doktor kullanıcısı oluşturulmuştur.
Doktor kullanıcılarının yalnızca kendilerine atanmış olan tetkikleri görüntüleyebilmeleri için gerekli yetki geliştirmeleri yapılmıştır.

v1.3.0 (MG9, MG10, MG11)

Doktorların tetkikler için yazmış olduğu yorumlar admin ekranında doğrudan görünebilir olacak şekilde geliştirmeler yapılmıştır.
Admin ekranında görünecek olan ve doktor tarafından yorumlaması yapılmış olan tetkiklerin filtrelenebilmesi işlemi için aşağıda listelenmiş olan yeni 3 seçenek daha eklenmiştir:
• Onaylı
• Kısmi onaylı
• Onaysız
Doktorların tetkikler için yaptıkları yorumların admin tarafından silinip revizyona gönderilebilmesi işlevi eklenmiştir.

v1.2.0 (MG7, MG8)

Ekranda listelenen tetkiklerden görüş verilmiş olanlar farklı renkte gözükerek görüş verilmemiş olan tetkiklerin daha kolay fark edilebilmesi için gerekli olan geliştirmeler yapılmıştır.
Sisteme yüklenmiş olan tetkiklerin doktorlara atanması işlemleri manuel olarak da admin tarafından yapılabilecek şekilde geliştirmeler eklenmiştir.
Hata (Düzeltildi): Admin ekranında herhangi bir tetkik seçmeden “Mail Gönder” butonuna basıldığında hata ya da uyarı mesajı görünmüyor.

v1.1.0 (MG5, MG6)

Upload işlemi gerçekleştirilen tetkikler, admin ekranında provizyon numarası ile listelenebilmesini sağlayacak olan geliştirmeler yapılmıştır.
Tetkiklerin listelendiği ekranda, tetkikleri filtrelemek için gerekli olan geliştirmeler yapılmıştır.

v1.0.0 (MG1, MG2, MG3, MG4)

Görüntü upload işlemleri için dosya uzantısı kısıtlaması getirilmiştir.
Görüntü upload işlemleri şu an için yalnızca klasör ile upload yapılmasına izin verecek şekilde geliştirilmiştir.
Upload edilmiş olan görüntüler 3 ay boyunca saklanacak şekilde geliştirilmiştir.
Hata (Düzeltildi): Upload işlemi sırasında yanlış dosyalar da upload ediliyor.